De Moeder

De Moeder (Mirra Alfassa)
21 feb 1878 – 17 nov 1973
 

Sri Aurobindo noemde haar de Moeder omdat hij haar beschouwde als de incarnatie van de Goddelijke Moeder (de Shakti).
Zij is geboren en getogen in Parijs. Reeds op 5 jarige leeftijd begon haar spirituele discipline. Ze kreeg ervaringen van gelukzaligheid, verkeerde vaak in trance en maakte reizen met het bewustzijn.
Ongetwijfeld had ze een groot occultiste kunnen worden, ware het niet dat haar taak een andere was.
Alvorens zij Sri Aurobindo in ‘levende lijve’ ontmoette, had zij hem al vaak gezien in andere werelden. Omdat zij niet wist wie hij was gaf zij hem de naam Krishna.
Zij ontmoetten elkaar in 1913 in Pondicherry, India, waar zij een paar jaar zou blijven.
In 1920 keerde zij voorgoed terug naar India en stichtte de Sri Aurobindo Ashram en 10 jaar na het vertrek van Sri Aurobindo de universele stad ‘Auroville’, tot op de dag van vandaag een belangrijke spirituele trekpleister in India.
Samen met Sri Aurobindo werkte zij aan de yoga van de transformatie, een volgende stap in de evolutie van de mensheid.

De Moeder over Integrale Yoga

Yoga betekent vereniging met het Goddelijke en deze vereniging voltrekt zich door het geven van jezelf; zij berust op het geven van je wezen aan het Goddelijke. In het begin doe je dat op een algemene manier, als het ware voor eens en voor altijd; je zegt: ‘Ik ben een dienaar van het Goddelijke; ik geef mijn leven helemaal aan het Goddelijke; al mijn inspanningen zijn gericht op de verwerkelijking van het Goddelijke leven.’ Maar dat is pas de eerste stap, want dit is niet voldoende. Wanneer je je besluit hebt genomen, wanneer je hebt beslist dat je hele leven het Goddelijke zal zijn toegewijd, moet je je dat elk ogenblik herinneren en tot in alle bijzonderheden van je bestaan in praktijk brengen. Je moet bij iedere stap voelen dat je het Goddelijke toebehoort; je moet voortdurend ervaren dat het Goddelijke Bewustzijn altijd door je werkt, in alles wat je denkt en doet. Voortaan is er niets meer dat je je eigendom kunt noemen; je voelt dat alle dingen van het Goddelijke komen en dat ze moeten terugkeren naar hun bron. Wanneer je dat kunt begrijpen en ondervinden, dan is zelfs het geringste waaraan je vroeger weinig of geen belang hechtte, of waaraan je weinig zorg besteedde, niet meer alledaags of onbetekenend; het wordt heel betekenisvol en opent een wijde horizon voor observatie en studie.
Dit moet je doen, wil je het algeheel aanbieden van jezelf tot in alle bijzonderheden doorvoeren: leef voortdurend in de tegenwoordigheid van het Goddelijke; leef in het gevoel dat deze tegenwoordigheid je doet bewegen en alles in je volbrengt. Geef het al je bewegingen, niet alleen iedere mentale werkzaamheid, iedere gedachte, elk gevoel, maar ook de meest gewone en uiterlijke bezigheden, zoals eten bijvoorbeeld; wanneer je eet, moet je voelen dat het Goddelijke in je eet. Als je zo al je bewegingen kunt samenbrengen in het Ene Leven, maakt de verdeeldheid in je plaats voor eenheid. Dan is het uit met die toestand waarin één deel van je wezen aan het Goddelijke is gegeven, terwijl de rest hardnekkig op de gewone manier blijft doorgaan, in beslag genomen door gewone dingen; je hele leven wordt dan op één doel gericht en geleidelijk voltrekt zich een volledige transformatie in je.
In de Integrale Yoga moet het integrale leven, tot in de kleinste bijzonderheden, worden getransformeerd, goddelijke gemaakt. Daarbij is er niets dat onbetekenend zou zijn of er niet toe doet. Je kunt niet zeggen: ‘Wanneer ik mediteer, filosofie lees of naar deze gesprekken luister, blijf ik in een toestand van aspiratie naar het Licht en ontvankelijk voor het Licht; maar wanneer ik ga wandelen of vrienden bezoek, kan ik het me veroorloven alles te vergeten’. Als je in deze houding volhardt, zul je nooit getransformeerd worden en nooit de werkelijke vereniging bereiken: je zult altijd verdeeld blijven; op z’n hoogst zul je af en toe een glimp van het hogere leven opvangen. Want hoewel je misschien tijdens je meditatie bepaalde ervaringen, bepaalde realisaties in je innerlijke bewustzijn kunt krijgen, zullen je lichaam en je uiterlijke leven onveranderd blijven. Een innerlijke verlichting die geen rekening houdt met het lichaam noch met het uiterlijke leven, heeft niet veel zin, want ze laat de wereld zoals ze is. Dat is precies wat er tot nu toe altijd is gebeurd. Zelfs degenen die een grote en machtige realisatie hadden, trokken zich uit de wereld terug om ongestoord in innerlijke rust en vrede te leven; de wereld werd aan haar lot overgelaten en ellende en stompzinnigheid, de Dood en de Onwetendheid behielden hun onbetwiste soevereiniteit over dit materiële bestaansniveau. Voor degenen die zich op die manier terugtrekken, is het misschien erg prettig om aan de kwelling te ontsnappen, de moeilijkheden de rug toe te keren en elders voor zichzelf een staat van gelukzaligheid te vinden. Maar zij laten het leven en de wereld ongetransformeerd; zij laten hun eigen uiterlijke bewustzijn ook onveranderd en hun lichaam raakt minder met nieuwe kracht bezield dan ooit. Wanneer ze terugkeren naar de fysieke wereld, zijn ze er over het algemeen slechter aan toe dan gewone mensen, want ze hebben de beheersing over materiële dingen verloren en de manier waarop ze zich in het fysieke leven bewegen, loopt de kans onsamenhangend en machteloos te worden, overgeleverd aan de genade van iedere voorbijgaande kracht.
Zo’n ideaal kan goed zijn voor hen die dat willen, maar het is niet onze yoga. Want wij willen deze wereld en al haar bewegingen veroveren voor het Goddelijke, wij willen de realisatie van het Goddelijke hier, op aarde. Maar als we willen dat het Goddelijke hier heerst, moeten we het alles geven wat we hebben, wat we zijn, wat we doen. Het gaat niet aan te denken dat er onbelangrijke dingen zijn of dat het uiterlijke leven met zijn noodzakelijkheden geen deel uitmaakt van het Goddelijk Leven. Als we zo zouden denken, zouden we altijd blijven waar we zijn, zonder een stap te verzetten; en de materiële wereld zou niet worden veroverd; er zou niets duurzaams kunnen worden gedaan.
Uit: Waarom yoga

About us

Gratis nieuwsbrief