Agastya provenierssingel verkleind

Agastya op de Provenierssingel

Agastya op de Provenierssingel

 
Centrum voor Integrale Yoga aan het Eendrachtsplein te Rotterdam. In de deuropening staat Savita, de dochter van Agastya.

Fazal Mai, Mataji
 

Fazal Mai – Gezegende Moeder

Opening centrum Heemraadssingel
 

Vilayat opent het centrum aan de Heemraadssingel

Over Integrale Yoga Nederland

De geschiedenis van Integrale Yoga Nederland begint bij de oprichter Agastya.
In 1983 begon hij met yogales geven aan een klein groepje leerlingen in het Soeficentrum op de Provenierssingel waar hij een verdieping huurde. Agastya was toen Soefi, heel erg aangetrokken tot het geestelijk leven.
Van lieverlee kreeg hij steeds meer leerlingen. Eén daarvan was Marion Gispen (Lopamudra), die later zijn vrouw werd en met wie hij sinds die tijd het werk van de Integrale Yoga heeft gedaan.
In 1985 betrokken zij een groot pand op het Eendrachtsplein. Het moest helemaal verbouwd worden. Ze kregen daarbij hulp van de leerlingen, maar namen zelf ook de sloophamer in de hand om muren uit te breken.
Het werd al snel een goedlopend centrum. In die tijd was yoga omgeven met een sfeer van zweverigheid en mystiek. Agastya ontdeed de yoga daarvan en maakte het toegankelijk voor veel mensen. Later zou hij dat “Rotterdamse nuchterheid” noemen.
De jaren op het Eendrachtsplein waren gezegende en vruchtbare jaren voor de Integrale Yoga waaruit vele activiteiten voortkwamen.

Kenmerkend voor de weg van de Integrale Yoga is dat je je instelt op de ‘kracht van boven’. Dit is een neerdalende kracht, neerdalend tot in het fysieke deel van ons wezen. Er volgde een enorme afdaling die ook aan de buitenkant zichtbaar werd: de materiële modder bracht de nodige moeilijkheden teweeg.

Voor Agastya en Lopamudra ging de materiële weg verder. Zij kwamen in aanraking met het zakenleven, de wereld van vastgoed, beleggen en software.
Het yogacentrum werd voortgezet op de Bergsingel onder de leiding van een zeer toegewijde en trouwe leerling Saskia Jonker (Mataji). Zij verzamelde een nieuwe schare aan geaspireerde leerlingen om zich heen waarvan velen tot op de dag van vandaag werkzaam zijn voor Integrale Yoga Nederland.
De eerste docentenopleidingen zijn van start gegaan in deze periode.
In 2009 moesten we afscheid nemen van Mataji, inmiddels opnieuw ingewijd met de naam Fazal Mai (gezegende moeder). Ter ere en ter nagedachtenis aan deze Yogini en haar staat van dienst liet Agastya voor haar een buste maken die in de wachtruimte van het yogacentrum staat.

Na zich jarenlang voornamelijk bezig gehouden te hebben met licht brengen in materiële werkzaamheden ontstonden in 2006 weer plannen voor een groot yogacentrum. In een pand aan de Heemraadssingel werd op 29 september het centrum officieel geopend door Vilayat, de zoon van Agastya en Lopamudra.
In deze periode maakten de docentopleidingen een ongekende groei door. De door-de-weekse opleidingen werden geïntroduceerd, evenals vervolgopleidingen en specialisaties.
Veel opgeleide docenten begonnen een eigen yogacentrum en zo breidde de Integrale Yoga zich als een olievlek uit over het hele land. Vanuit de verste uithoeken en soms zelfs vanuit het buitenland kwamen yogaliefhebbers naar de Heemraadssingel om daar hun opleiding te genieten. En zo werd het yogacentrum aan de Heemraadssingel een soort thuiskomen voor yogadocenten èn yogaleerlingen.

In 2012 vertrok Agastya naar zijn hemelse vader en zette Lopamudra, gesteund door een vast team van medewerkers, het werk van Integrale Yoga Nederland voort.
Iedere dag openen wij onze deuren voor yogalessen gegeven door een team van docenten.
Zowel in het weekend als door-de-week worden mensen opgeleid tot yogadocent.
Velen met gezondheidsklachten hebben de weg gevonden naar acupuncturist/geestelijk genezer Dennis Luiten.
De door Integrale Yoga Nederland opgeleide docenten verzorgen soms lessen in de vorm van een workshop of nascholing.
Iedere twee maanden verschijnt er een gratis (digitaal) magazine over Integrale Yoga in Nederland.
Hierin worden onze lezers o.a. op de hoogte gehouden van de vele activiteiten die op de Heemraadssingel plaatsvinden.

Wij hebben gedurende de laatste jaren mogen zien hoe de levens van velen zijn veranderd door de Integrale Yoga. De zeer oude yogatechnieken in combinatie met de evolutieversnellende methoden van de Integrale Yoga zullen ook in de toekomst hard nodig zijn om de mens inzicht te geven in zichzelf en de evolutie van de aarde, en bovenal bewust te maken van een grotere waarheid in en achter alles en allen.
 

About us

Gratis nieuwsbrief