Docentopleidingen

Bestaande uit een basisopleiding (200-uurs diploma) en twee vervolgopleidingen waarmee je samen met speciaisatie opleidingen en workshops kunt doorgroeien naar een 500-uurs diploma.

Specialisaties

Diverse specialisaties om les te geven aan bepaalde doelgroepen of ter verdieping van je lessen.

Meesteropleidingen

Voor de echte geestelijke zoekers die zich bijzonder aangetrokken voelen tot integrale yoga en/of holistische genezing.

Algemene informatie over onze opleidingen

Integrale yoga wordt ook wel volledige yoga genoemd. Ze omvat een ruime, vrije beoefening van essenties uit de klassieke yogastromen aangepast aan de interesses en individuele mogelijkheden van de leerling en aan de Westerse mens.
Integrale Yoga staat in het leven. Haar doel is niet het leven te ontvluchten door meditatie of trance, maar het leven aan te gaan en te zien hoe we het leven zoals het is kunnen veranderen van binnen uit. Yogische kennis en ervaring; bewustwording van ons zelf zijn sleutelwoorden in de opleidingen.

Al onze opleidingen zijn ervaringsopleidingen.
Voor de Westerse mens is het allereerst belangrijk uit het hoofd te komen naar de innerlijke stilte. Vervolgens  ontdekken we de verschillende menselijke naturen, trachten deze eerst tot rust te brengen en vervolgens onder invloed van het innerlijk bewustzijn te brengen. Hiertoe wordt het innerlijk bewustzijn gewekt.

Wij werken met kleine groepen, (minimaal 3, maximaal 12 deelnemers), waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Alle lessen worden gegeven door ervaren docenten die zelf de integrale yoga leven.
Wij nemen geen schriftelijk examens af en ook hoeft men geen scripties te schrijven. Kennis wordt het gemakkelijkst opgenomen door belangstelling te ontwikkelen. Kennis die wordt aangeboden wordt bestudeerd, besproken, overdacht en beoefend. Wij zien dat alleen iemand die de ervaring kent, de ervaring kan doorgeven.
Naast het ontwikkelen van de eigen bewustwording en ervaring, wordt er ook gewerkt aan het docentschap o.a. door al snel te beginnen met lesopdrachten.

Wij bieden verschillende opleidingen aan, te beginnen met de 200 uurs basisopleiding Docent Integrale Yoga die wordt afgesloten met een certificaat óf met een praktijk examen en een diploma.
Na de basisopleiding kun je doorgroeien naar een 500 uurs certificaat/diploma  door diverse andere opleidingen, workshops en nascholingen te volgen.

Wil je de opleiding volgen om je te verdiepen in Integrale Yoga zonder docent te worden, dan is dat ook mogelijk.

Register

Degenen die het diploma Docent Integrale Yoga 200 uur hebben behaald, worden door Stichting Integrale Yoga Nederland opgenomen in het register Docent Integrale Yoga 200 uur en/of 500 uur.
Zij kunnen het vignet op de eigen website publiceren. Zodoende weten de bezoekers van je website dat je officieel bij ons bent aangesloten.

CRKBO registratie

Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Het betekent dat er gefactureerd wordt zonder BTW.

Blijf op de hoogte van al onze opleidingen.
Gratis Integrale Yoga Magazine (4 x per jaar)

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland