Yogahouding - Halve maan achterwaarts

OPLEIDING DOOR-DE-WEEK 
1 lesdag per week
Tijdsduur:	20 weken 
Lesdagen:	1 per week 
Lestijden:	09:15 – 16:15 
Totaal:	20 lesdagen
Kosten:	€ 1.500,=

Startdata februari 2019

wo:	13/02/2019 - 10/07/2019
	Voorjaarsvakantie 27/02; 
	Meivakantie  01/05 

en/of

do:	14/02/2019 - 17/07/2019
	Voorjaarsvakantie 28/02; 
	Meivakantie  02/05; 
	Hemelvaart 30/5 

WEEKENDOPLEIDING
2 lesdagen per maand
Tijdsduur:	9 maanden 
Lesdagen:	2 per maand
Lestijden:	09:15 – 16:15 
Totaal:	18 lesdagen
Kosten:	€ 1.650,=

Startdata seizoen 2018-2019:

zaterdag (1e en 3e vd maand)
06/10/2018 - 20/07/2019
Extra oefendagen:
zaterdag 30/03/2019 
en 29/06/2019
Kerstvak. 05/01/2019; 
Meivak. 04/05/2019

zondag (2e en 4e van de maand)
09/09/2018 - 14/07/2019
Extra oefendagen:
zondag 31/03/2019 
en 30/06/2019
Kerstvak. 23/12/18; 
Voorjaarsvak. 28/04/19
Pinksteren 09/06/19


De vermelde cursussen vinden
doorgang bij voldoende 
aanmeldingen. 
Mocht een cursus onverhoopt 
geen doorgang kunnen vinden, 
dan wordt men daarvan 
persoonlijk tijdig op de 
hoogte gebracht. 
Heb je belangstelling voor
één van onze opleidingen?
Maak dan een afspraak voor
een kennismakingsgesprek.

Dat kan door het formulier
in te vullen of door te bellen
naar		010 - 249 93 22
of naar		010 - 476 13 32

AANMELDEN

CRKBO gecertificeerd

Opleiding tot Docent Integrale Yoga deel 1 – 100 uurs opleiding

De toekomstige docent wordt opgeleid tot het lesgeven in Integrale Yoga.
Integrale Yoga wordt ook wel volledige Yoga genoemd. Ze omvat een ruime, vrije beoefening van essenties uit de klassieke Yogastromen aangepast aan de interesses en individuele mogelijkheden van de leerling en aan de Westerse mens.
Je kunt kiezen uit een door-de-weekse opleiding (1 dag per week) of een weekendopleiding (2 dagen per maand).
De opleiding bestaat uit 2 delen van 20 weken of 2 keer 9 maanden, afhankelijk van de gekozen frequentie. De twee delen hoeven niet aaneensluitend gevolgd te worden.
Belangstellenden die de opleiding willen volgen voor de persoonlijke ontwikkeling zonder docent te willen worden kunnen zich ook aanmelden.

Inhoud van de opleiding

Hatha yoga en Pranayama:
Theorie, beoefening, onderkennen van problemen en advies.
Men beoefent in de eerste opleidingsperiode een 50-tal klassieke hatha yoga houdingen.
Men leert deze juist uitvoeren, oefent het voordoen, uitleggen en corrigeren, bestudeert de werkingen en leert ze benoemen.
Pranayama bestaat uit basis ademoefeningen, men beoefent ze, leert de werkingen kennen, leert ze voordoen en doceren.
In het tweede deel van de opleiding wordt het aantal hatha yoga houdingen uitgebreid.
Er volgt verdieping in ervaring, kennis en doceren.
Pranayama wordt intens verdiept in praktische toepassing, kennis en ervaring.

Anatomie en fysiologie:
Basiskennis van anatomie en fysiologie.
Praktische toepassing voor de Yogapraktijk.

Ontspanning, concentratie en meditatie:
Kennismaking met en ervaring van diverse vormen van ontspanningsoefeningen, concentratie en meditatie.
Verdieping ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling.

Theoretische basiskennis:
Het ontwikkelen van een algemene basiskennis van Integrale Yoga.
In de theorie van het eerste opleidingsdeel verdiepen we ons in diverse onderwerpen uit de Integrale Yoga van Sri Aurobindo.
Door lezen, bespreken, vragen stellen e.d. wordt de theorie levend gemaakt en praktisch, zodat de aspirant docent zich langzamerhand de visie van Integrale Yoga eigen leert maken.
In het tweede opleidingsdeel verdiepen de docenten zich in de klassieke yogascholing, o.a. in de Raja Yoga.

Innerlijke ontwikkeling en Persoonlijke begeleiding:
Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van het lesgeven, waaronder lesvaardigheden, spreekvaardigheid en inhoudelijke vorming.
Voor de aspirant docent is de eigen innerlijke ontwikkeling het uitgangspunt van zijn of haar leraarschap.
Deze lessen gaan in op diverse aspecten van Integrale Yoga.
Via uitleg en meditatie wordt de aspirant docent begeleid bij de eigen innerlijke ontwikkeling.

Praktijkervaring:
Tijdens de opleiding krijgt de aspirant docent gelegenheid praktijk ervaring op te doen door te oefenen in en met de eigen lesgroep en/of met andere lesgroepen in opleiding.
Hiertoe worden 2 hele of 4 halve oefendagen per opeidingsdeel georganiseerd, waarin de cursisten onder begeleiding van een ervaren docent kunnen oefenen.
Het wordt deelnemers aan de opleiding aangeraden naast het volgen van de opleiding ook wekelijks yogalessen te volgen. Dat kan ook bij de eigen yogaschool in de eigen woonplaats.
De aspirant docent kan 2 tot 6 stagelessen geven zodra hij/zij daaraan toe is.
De stagelessen worden gegeven buiten de lesdagen om. De cursist geeft de stagelessen op ons centrum voor Integrale Yoga of in overleg op een van de andere aangesloten centra voor Integrale Yoga tijdens de reguliere wekelijkse yogalessen en wordt begeleid door een ervaren docent.

Toelating tot de opleiding

De toelatingseisen zijn:
– Leeftijd 18 jaar of ouder.
– Nederlands sprekend.
– Deelname aan een kennismakings-/toelatingsgesprek.
– Tenminste 1 jaar yoga ervaring.
Heb je belangstelling voor onze opleidingen? Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Je kunt contact opnemen door te bellen naar: 010 – 249.93.22 Of vul het contactformulier op deze website in.

Kosten van de opleiding

Opleiding door-de-week: € 1.500,= per deel.
Weekendopleiding € 1.650,= per deel.
Examenkosten € 125,=
Verdiepingsopleiding Integrale Yoga door-de-week (voor niet- docenten)
€ 1.350,= per deel.
Verdiepingsopleiding Integrale Yoga weekend (voor niet-docenten)
€ 1.500,= per deel.

De kosten kunnen bij aanvang van de opleiding worden voldaan, maar betalen in termijnen is ook mogelijk.
Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden van de opleiding.
Bij het inleveren van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich de totale kosten van het betreffende deel van de opleiding te voldoen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:
– Volledige cursus Integrale yoga deel 1 of deel 2
– Ondersteunend lesmateriaal
– Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding
Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.
Opleidingen vallen onder het 0% BTW tarief.
Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

Studiebelasting

Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De student in de door-de-weekse opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken, afhankelijk van de yoga-ervaring.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken, het lesgeven te oefenen en de gegeven theorie te bestuderen.
De student in de weekendopleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per 14 dagen extra tijd voor de opleiding vrij te maken.

Diploma Docent Integrale Yoga 200 uur

Voor het behalen van het diploma docent Integrale Yoga 200 uur dient men beide opleidingstrajecten met succes te voltooien en het afsluitend examen met goed gevolg te hebben afgelegd.
Men wordt geacht niet meer dan 2 lesdagen per opleidingstraject afwezig te zijn geweest; lessen kunnen worden ingehaald in een andere lesgroep.
Na het afronden van het eerste deel van de opleiding volgt het deel-certificaat docent Integrale Yoga deel 1.
Tijdens het tweede deel van de opleiding kan de aspirant docent op aanwijzing van de begeleidende docent het examen aanvragen.
Het examen wordt afgenomen door een ervaren onafhankelijke docent Integrale Yoga die geen lesgeeft in de opleiding die de aspirant docent volgt.
Het examen bestaat uit een Integrale Yogales geven in aan een groep leerlingen.
Na het voldoende afronden van het examen volgt het 200 uurs diploma docent Integrale Yoga.
Met de docenten in opleiding wordt het stage- en examenreglement in het eerste deel van de opleiding besproken.
Cursisten die de opleiding voor de eigen ontwikkeling volgen zijn vrijgesteld van de stagelessen en het lesgeven tijdens de opleiding. Bij voldoende aanwezigheid ontvangen zij het certificaat Integrale Yoga.
Na de opleiding kan men deelnemen aan vervolgopleidingen, specialisatieopleidingen, nascholingsdagen en workshops om door te groeien naar het 500 uurs diploma.
Integrale Yoga Nederland verzorgt 3 nascholingsdagen per jaar voor opgeleide docenten.

Heb je belangstelling voor onze opleidingen?

Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Je kunt contact opnemen door te bellen naar: 010 – 249.93.22
Of vul het contactformulier op deze website in.
 

Gratis nieuwsbrief