Yogahouding - Driehoek

Opleiding DOOR-DE-WEEK 
1 lesdag per week
Tijdsduur:	20 weken 
Lesdagen:	1 per week 
Lestijden:	09:15 – 16:15 
Totaal:	20 lesdagen
Kosten:	€ 1.500,=
Examenkosten indien gekozen: 
€ 125,=

Startdata september 2018:

wo:	05/09/18 tm 06/02/19
	Herfstvak.: 24/10
	Kerstvak.: 26/12 en 2/1

Startdata februari 2019:

Di:	12/02/2019 tm 09/07/2019
	Voorjaarsvak. 26/2; 
	Meivak. 30/4
	en/of
Do:	14/02/2019 tm 11/07/2019
	Voorjaarsvak. 28/2; 
	Meivak. 02/5
WEEKENDOPLEIDING
2 lesdagen per maand
Tijdsduur:	9 maanden 
Lesdagen:	2 per maand
Lestijden:	09:15 – 16:15 
Totaal:	18 lesdagen
Kosten:	€ 1.650,=

Startdata seizoen 2018-2019:

zondag (2e en 4e van de maand)
09/09/2018 - 14/07/2019
Extra oefendagen:
zondag 31/03/2019 
en 30/06/2019
Kerstvak. 23/12/18; 
Voorjaarsvak. 28/04/19
Pinksteren 09/06/19

De vermelde cursussen vinden
doorgang bij voldoende 
aanmeldingen. 
Mocht een cursus onverhoopt 
geen doorgang kunnen vinden, 
dan wordt men daarvan 
persoonlijk tijdig op de 
hoogte gebracht. 
Heb je belangstelling voor
één van onze opleidingen?
Maak dan een afspraak voor
een kennismakingsgesprek.

Dat kan door het formulier
in te vullen of door te bellen
naar		010 - 249 93 22
of naar		010 - 476 13 32

AANMELDEN

Opleiding tot Docent Integrale Yoga deel II – 100 uurs opleiding

Deze opleiding is het vervolg op de opleiding Docent Integrale Yoga deel I en wordt meestal ook aansluitend daarop gevolgd.
Deel 1 en deel 2 samen geven een gedegen basis voor de docent Integrale Yoga.
Tijdens de opleiding ontvang je een gevorderdencursus Integrale Yoga, bestaande uit 14 lessen.
De Hatha Yoga wordt verdiept en uitgebreid. De theoretische scholing betreft de traditionele yogascholing. Er is veel aandacht voor verdieping van de ademhaling volgens de leer van Hara. Meditatie en innerlijke ontwikkeling sluiten aan bij zowel de Haralessen als bij de traditionele yogascholing.

Inhoud van de opleiding

In deel 1 van de opleiding Docent Integrale Yoga wordt de basisscholing Integrale Yoga gegeven. In de deel 2 wordt veel aandacht besteed aan de ademhaling. Deze staat ten dienste van de verinnerlijking en helpt de leerling-yogi kracht en bewustzijn te laten neerdalen in de verschillende delen van zijn wezen.
Er is aandacht voor het toepassen in de dagelijkse omstandigheden.
De onderdelen van de Opleiding voor Docent Integrale Yoga deel 1 worden verder uitgebreid, verdiept en beoefend.
Dit zijn o.a.: hatha yoga en pranayama, ontspanning, concentratie en meditatie, persoonlijke begeleiding.
Er wordt veel aandacht besteed aan vragen uit de praktijk.
Voor de aspirant docent is de eigen innerlijke ontwikkeling het uitgangspunt van zijn of haar leraarschap. Deze lessen gaan in op diverse aspecten van Integrale Yoga via uitleg en meditatie.
De gevorderden opleiding verdiept de kennis en ervaring van de cursist in de lijn van de traditionele Yogascholing.

Toelating tot de opleiding

De toelatingseisen zijn: Certificaat Docent Integrale Yoga deel 1.

Kosten van de opleiding

Opleiding door-de-week: € 1.500,=
Weekendopleiding € 1.650,=

Opleidingen vallen onder het 0% BTW tarief.
Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende ‘instelling’ als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

De kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Betalen in termijnen is mogelijk.
Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden van de opleiding.
Voor het betalen in termijnen worden geen extra kosten berekend bij de opleidingen door-de-week.
Voor de weekendopleidingen wordt bij het betalen in termijnen een toeslag van € 100,= berekend.

Bij de kosten zijn inbegrepen:
– Volledige gevorderdencursus Integrale yoga
– Ondersteunend lesmateriaal
– Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding
Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Studiebelasting

Door de weekse opleidingen
De student in opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken, afhankelijk van de yoga-ervaring. Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken, het lesgeven te oefenen en de gegeven theorie na te lezen.

Weekendopleidingen
De student in opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per 14 dagen extra tijd voor de opleiding vrij te maken, afhankelijk van de yoga-ervaring. Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken, het lesgeven te oefenen en de gegeven theorie na te lezen.

Diploma Docent Integrale Yoga 200 uur

Voor het behalen van het diploma docent Integrale Yoga 200 uur dient men beide opleidingstrajecten met succes te voltooien en het afsluitend examen met goed gevolg te hebben afgelegd.
Men wordt geacht niet meer dan 2 lesdagen per opleidingstraject afwezig te zijn geweest; lessen kunnen worden ingehaald in een andere lesgroep.
Na het afronden van het eerste deel van de opleiding volgt het deel-certificaat docent Integrale Yoga deel 1.
Tijdens het tweede deel van de opleiding kan de aspirant docent op aanwijzing van de begeleidende docent het examen aanvragen.
Het examen wordt afgenomen door een ervaren onafhankelijke docent Integrale Yoga die geen lesgeeft in de opleiding die de aspirant docent volgt.
Het examen bestaat uit een Integrale Yogales geven in aan een groep leerlingen.
Na het voldoende afronden van het examen volgt het 200 uurs diploma docent Integrale Yoga.
Met de docenten in opleiding wordt het stage- en examenreglement in het eerste deel van de opleiding besproken.
Cursisten die de opleiding voor de eigen ontwikkeling volgen zijn vrijgesteld van de stagelessen en het lesgeven tijdens de opleiding. Bij voldoende aanwezigheid ontvangen zij het certificaat Integrale Yoga.
Na de opleiding kan men deelnemen aan vervolgopleidingen, specialisatieopleidingen, nascholingsdagen en workshops om door te groeien naar het 500 uurs diploma.
Integrale Yoga Nederland verzorgt 3 nascholingsdagen per jaar voor opgeleide docenten.

Heb je belangstelling voor onze opleidingen?

Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Je kunt contact opnemen door te bellen naar: 010 – 249.93.22
Of vul het contactformulier op deze website in.
 

Gratis nieuwsbrief