Privacyverklaring IYN

Je privacy is voor Integrale Yoga Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Administratie cursisten
Op dit moment verwerken wij de administratie van deelnemers aan opleidingen en workshops nog handmatig. Op termijn zal dit volledig worden overgenomen door de online dienst SportBit manager.
Wanneer dit zover is, wordt de privacy verklaring hieraan aangepast.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Integrale Yoga Nederland.

Je aanmelding of inschrijving
Bij het deelnemen aan een opleiding vul je een inschrijfformulier in. Je moet dan informatie over jezelf opgeven, je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres en betalingsgegevens . Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten.
Wij bewaren deze informatie zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is en voor de boekhouding. Wij bewaren deze informatie zeven jaar nadat je een opleiding bij ons hebt afgesloten.
Dit is de wettelijke bewaartermijn.
Overige gegevens die je bekend hebt gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek en die van belang zijn voor het volgen van de opleiding, zoals gezondheidsgegevens, eerder gevolgde opleidingen e.d. worden gedeeld met betrokken docenten, worden apart bewaard en alleen gedeeld voor zover van belang voor het volgen van de opleiding en de begeleiding van de docent.
Al onze docenten hebben geheimhoudingovereenkomst ondertekend m.b.t. deze gegevens.
Bij je inschrijving onderteken je een formulier waarin je aangeeft op de hoogte te zijn van dize privacy verklaring. Op dit formulier kun je ook aangeven of wij de foto van de diploma of certificaatuitreiking mogen publiceren op onze site. Als je geen toestemming hiervoor geeft kom je niet op de foto te staan. Mocht je later je toestemming intrekken, dan maken wij je op de foto onherkenbaar.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen via onze site of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden direct verwijderd nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Informatie aanbod
Wij willen jou graag informatie sturen over nieuwe of vervolgopleidingen en workshops. Dit doen wij per email.
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit ook zelf doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wij de online dienst gaan gebruiken of wanneer deze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Marion Kleer-Gispen is de Functionaris Gegevensbescherming van Integrale Yoga Nederland. Zij is te bereiken via yogacentrum@integraleyoganederland.nl

website: https://www.integraleyoganederland.nl
adres: Heemraadssingel 64 3021 DC Rotterdam
Telefoonnummer: +31 10 249 93 22

Deze privacyverklaring is op 9 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

Gratis nieuwsbrief