Opleiding docent Integrale Yoga
deel 1 | 100 uur

Integrale Yoga wordt ook wel volledige Yoga genoemd. Ze omvat een ruime, vrije beoefening van essenties uit de klassieke Yogastromen (Raja yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga, Hatha yoga), aangepast aan de Westerse mens en aan de interesses en individuele mogelijkheden van de leerling.
Het eerste deel van deze opleiding is vooral een ontdekkingsreis in jezelf, je maakt kennis met de complexiteit van ons mens-zijn zoals Sri Aurobindo deze uitvoerig beschreven heeft.

Inhoud

De opleiding tot docent Integrale Yoga deel 1 is een 100 uur opleiding, het eerste deel van de 200 uur basisopleiding.
De volgende onderdelen maken deel uit van deze opleiding:

 • Theoretische basiskennis: diverse onderwerpen uit de Integrale Yoga van Sri Aurobindo
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Hatha yoga basis (lichamelijke oefeningen)
 • Pranayama (basis ademoefeningen)
 • Anatomie en fysiologie
 • Ontspanning, concentratie en meditatie
 • Praktijkervaring

Toelatingseisen

 • Leeftijd 18 jaar of ouder.
 • Nederlands sprekend.
 • Deelname aan een kennismakings-/toelatingsgesprek.
 • Tenminste 1 jaar yoga ervaring.

Kosten

Opleiding door-de-week: €1.550,-
Weekendopleiding: €1.700,-

Je kunt de opleiding ook volgen als je geen docent wil worden.
De totale kosten dan wel de 1e maand termijn dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Bij het betalen in termijnen wordt bij de weekendopleidingen een toeslag gerekend à € 100,-.
Het aantal termijnen is gelijk aan de opleidingsduur.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Volledige cursus Integrale yoga deel 1
 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.
Dit houdt in dat de opleidingen met 0% BTW worden gefactureerd.

Startdata

Opleidingen start september 2020:

Dinsdag 1 september 2020 t/m 2 februari 2021
1 lesdag per week; 20 lesdagen;  tijdsduur ca 5 maanden
Herfstvakantie 20/10
Kerstvakantie 22 en 29/12

en/of

Woensdag 2 september 2020 t/m 3 februari 2021
1 lesdag per week; 20 lesdagen;  tijdsduur ca 5 maanden
Herfstvakantie 21/10
Kerstvakantie 23 en 30/12

en/of

Donderdag 3 september 2020 t/m 1 juli 2021
1 lesdag per 14 dagen (1e en 3e donderdag van de maand);
20 lesdagen; tijdsduur ca 1 jaar
Meivakantie 6 mei

Wij streven ernaar de gekozen dag van de deel 1 opleiding voort te zetten voor de aansluitende deel 2 opleiding.

Zaterdag 12 september 2020 t/m 26 juni 2021
Iedere 2e en 4e zaterdag van de maand
Herfstvakantie 24/10
Kerstvakantie 26/12
Extra oefendagen op zondag 31 januari en zondag 30 mei

Startdata zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen en kunnen kort voor aanvang nog wijzigen.
Wij proberen rekening te houden met voorkeursdagen.

Lesdagen duren van 09.30-16.15 en bestaan uit twee blokken van anderhalf uur en twee lessen van een uur, met in het midden een gezamenlijke lunchpauze van 13.00-14.00.

Lopende opleidingen:

Woensdag 12 februari 2020 t/m 8 juli 2020
Voorjaarsvakantie 26/2
Meivakantie 29/04

én

Donderdag 13 februari 2020 t/m 16 juli 2020
Voorjaarsvakantie 27/2
Meivakantie 30/4
Hemelvaartsdag 21/5

Zaterdag (1e en 3e van de maand)

7 september 2019 t/m 4 juli 2020
Kerstvakantie 21/12 en 4/1
Meivakantie 2/5
In totaal 18 lesdagen en 2 extra oefendagen (zondag 29 maart en zondag 24 mei)

Studiebelasting

Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De student in de door-de-weekse opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken en de student in de weekendopleiding op 1 tot 3 uur per 14 dagen, afhankelijk van de yoga-ervaring.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken, het lesgeven te oefenen en de gegeven theorie te bestuderen.

Voor de aspirant docent in de weekendopleidingen worden 2 hele oefendagen georganiseerd, waarin de cursisten onder begeleiding van een ervaren docent praktijk ervaring op kunnen doen.

Het wordt deelnemers aan de opleiding aangeraden om daarnaast wekelijks yogalessen te volgen. Dat kan ook bij de eigen yogaschool in de eigen woonplaats.

Certificaat

Voor het behalen van het het deel-certificaat docent Integrale Yoga deel 1 | 100 uurs word je geacht niet meer dan 2 lesdagen afwezig te zijn geweest; lessen kunnen worden ingehaald in een andere lesgroep.

Met de docenten in opleiding die doorgaan met deel 2 voor het 200 uurs diploma, wordt het stage- en examenreglement in het tweede deel besproken.

NB Cursisten die de opleiding voor de eigen ontwikkeling volgen zijn vrijgesteld van de stagelessen en het lesgeven tijdens de opleiding.

Integrale Yoga Nederland verzorgt 3 nascholingsdagen per jaar voor opgeleide docenten.

Aanmelden

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!
We vinden het belangrijk je goed te informeren, voordat je aan deze reis begint.
Daarom nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Als je nog  niet bekend bent met Integrale Yoga, verzoeken we je een les mee te doen.
Na het kennismakingsgesprek  kun je je aanmelden met het formulier dat je dan krijgt.

Klik hier om een kennismakingsgesprek aan te vragen.

Of meld je aan voor één van de introductiedagen.

Welkom bij Integrale Yoga Nederland!

Opleiding Docent Integrale Yoga
deel 2 | 100 uur

In dit tweede opleidingsdeel gaan we verder in op diverse aspecten van Integrale Yoga en verdiepen de docenten zich in de klassieke yogascholing.
De hatha yoga verdiept zich en er wordt veel met de adem gewerkt.
De effecten van de ademscholing  worden ervaren op fysiek en energetisch vlak, maar ook hun werking op emoties en denken worden ervaren.
De Yogapraktijk en de innerlijke ontwikkeling breiden zich uit.

Inhoud

De opleiding tot docent Integrale Yoga deel 2 is een 100 uur opleiding, het tweede deel van de 200 uur basisopleiding.
De volgende onderdelen maken deel uit van deze opleiding:

 • Veel aandacht voor innerlijke ontwikkeling en persoonlijke begeleiding
 • Verschillende aspecten van het lesgeven, waaronder lesvaardigheden, spreekvaardigheid en inhoudelijke vorming.
  Voor de aspirant docent is de eigen innerlijke ontwikkeling het uitgangspunt van zijn of haar leraarschap
 • Uitbreiding van de verschillende Hatha Yoga houdingen
 • Verdieping van de ademhaling volgens de leer van Hara.
  Deze ademhaling staat ten dienste van de verinnerlijking en helpt de leerling-yogi kracht en bewustzijn te laten neerdalen in de verschillende delen van zijn wezen.
 • Toepassingen in de dagelijkse omstandigheden.
 • Meditatie en innerlijke ontwikkeling sluiten aan bij zowel de Haralessen als bij de traditionele yogascholing.

Toelatingseisen

 • Certificaat Docent Integrale Yoga deel 1.

Kosten

Opleiding door-de-week: €1.550,-
Weekendopleiding: €1.700,-
Examenkosten (optioneel): € 125,-

Je kunt de opleiding ook volgen als je geen docent wil worden.
Op bovenstaande prijzen wordt dan € 150,00 in mindering gebracht.

De totale kosten dan wel de eerste maandtermijn dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Bij het betalen in termijnen wordt bij de weekendopleidingen een toeslag gerekend à € 100,-.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Volledige cursus Integrale yoga deel 2
 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.
Dit houdt in dat de opleidingen met 0% BTW worden gefactureerd.

Startdata

Opleidingen start september 2020:

Woensdag 2 september 2020 t/m 3 februari 2021
Herfstvakantie 21/10
Kerstvakantie 23/12 en 30/12

Donderdag 3 september 2020 t/m 4 februari 2021
Herfstvakantie 22/10
Kerstvakantie 24/12 en 31/12

Zaterdag 12 september 2020 t/m 26 juni 2021
Iedere 2e en 4e zaterdag van de maand
Herfstvakantie 24/10
Kerstvakantie 26/12
Extra oefendagen op zondag 31 januari en zondag 30 mei

Lesdagen duren van 09.30-16.15 en bestaan uit twee blokken van anderhalf uur en twee lessen van een uur, met in het midden een gezamenlijke lunchpauze van 13.00-14.00.

Opleidingen start februari 2021:

Dinsdag 9 februari 2021 t/m 13 juli 2021
Voorjaarsvakantie 23/2
Koningsdag 27/4
Meivakantie 4/5

Lopende opleidingen:

Dinsdag 11 februari 2020 t/m 7 juli 2020
Voorjaarsvakantie 25/2
Meivakantie 28/4

Zondag (2e en 4e van de maand)
8 september 2019 t/m 12 juli 2020
Kerstvakantie 22/12
Pasen 12/4
In totaal 19 lesdagen en 1 extra oefendag (29 maart)

Studiebelasting

Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De student in de door-de-weekse opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken en de student in de weekendopleiding op 1 tot 3 uur per 14 dag, afhankelijk van de yoga-ervaring.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken, het lesgeven te oefenen en de gegeven theorie te bestuderen.

Voor de aspirant docent in de weekendopleiding worden 2 oefendagen georganiseerd, waarin de cursisten onder begeleiding van een ervaren docent praktijk ervaring op kunnen doen.

Het wordt deelnemers aan de opleiding aangeraden om daarnaast wekelijks yogalessen te volgen. Dat kan ook bij de eigen yogaschool in de eigen woonplaats.

Diploma

Voor het behalen van het diploma docent Integrale Yoga 200 uur dien je beide opleidingstrajecten met succes te voltooien en het afsluitend examen met goed gevolg te hebben afgelegd.
Tijdens het tweede deel van de opleiding kan de aspirant docent op aanwijzing van de begeleidende docent stagelessen gaan geven buiten de opleidingsgroep. Wanneer deze voldoende beoordeeld zijn kan men het examen aanvragen. Het examen wordt afgenomen door een ervaren onafhankelijke docent Integrale Yoga die geen lesgeeft in de opleiding die de aspirant docent volgt.Het examen bestaat uit een Integrale Yogales geven aan een groep leerlingen. Na het voldoende afronden van het examen volgt het 200 uurs diploma docent Integrale Yoga.

NB Cursisten die de opleiding voor de eigen ontwikkeling volgen zijn vrijgesteld van de stagelessen en het lesgeven tijdens de opleiding. Bij voldoende aanwezigheid ontvangen zij het certificaat Integrale Yoga deel 2.

Na de opleiding kun je deelnemen aan vervolgopleidingen, specialisatieopleidingen, nascholingsdagen en workshops om door te groeien naar een 500 uurs diploma.

Integrale Yoga Nederland verzorgt 3 nascholingsdagen per jaar voor opgeleide docenten.

Aanmelden

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Opleiding Docent Integrale Yoga
deel 3 | 80 uur

Deze opleiding is het vervolg op de basisopleiding tot Docent Integrale Yoga deel 1 en 2.
In deze opleiding vervolgen we de verschillende onderdelen van Integrale Yoga op het vlak van hatha yoga, theorie van Sri Aurobindo, meditatie en yogapraktijk.
In de yogapraktijk of innerlijke ontwikkeling worden een aantal onderdelen uit de Meesteropleidingen Hoger dan yoga en Geestelijk Genezen kort als introductie aangetipt.

Inhoud

De opleiding tot docent Integrale Yoga deel 3 is een 80 uur opleiding.
Na de 200 uur basisopleiding tot docent Integrale Yoga kan men vervolgopleidingen of specialisatieopleidingen volgen om toe te werken naar het 500 uur diploma. De volgende onderdelen maken deel uit van deze opleiding:

 • Hatha Yoga deel 3
 • Meditaties voor gevorderden
 • Theoretische scholing: teksten van Sri Aurobindo en Agastya.
 • Geestelijke ademhaling
 • Elementen uit de Meesteropleiding “Hoger dan Yoga”
 • Elementaire lessen in werken met energie / basis van geestelijk genezen
 • Persoonlijke begeleiding en innerlijke ontwikkeling

Toelatingseisen

 • Diploma of certificaat docent Integrale Yoga deel I en II 200 uur, of beginners en gevorderden.

Kosten

Opleiding door-de-week: €1.550,-
Weekendopleiding: €1.700,-

De totale kosten dan wel de eerste maandtermijn dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Bij het betalen in termijnen wordt bij de weekendopleidingen een toeslag gerekend à € 100,-.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Volledige cursus Integrale yoga deel 3
 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.
Dit houdt in dat de opleidingen met 0% BTW worden gefactureerd.

Startdata

Opleidingen start september 2020: (mogelijk  onder voorbehoud)

Dinsdag 

1 lesdag per week
8 september 2020 t/m 19 januari 2021
Herfstvakantie 20/10; Kerstvakantie 22 en 29/12 en 5/1

In totaal 16 lesdagen.

Zondag 

2e en 4e zondag van de maand
27 september 2020 t/m 27 juni 2021
Herfstvakantie 25/10; Kerstvakantie 27/12; Pinksteren 23/5

In totaal 16 lesdagen.
Startdata onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Lopende 0pleidingen:

Zaterdag (2e en 4e van de maand)

28 september 2019 t/m 23 mei 2020
Kerstvakantie 28/12

In totaal 16 lesdagen

Donderdag (iedere 2e en 4e donderdag van de maand)

12 september 2019 t/m 25 juni 2020
Herfstvakantie 24/10
Kerstvakantie 26/12
Voorjaarsvakantie 27/2
Hemelvaart 21/5

In totaal 16 lesdagen

Lesdagen duren van 09.30-16.15 en bestaan uit twee blokken van anderhalf uur en twee lessen van een uur, met in het midden een gezamenlijke lunchpauze van 13.00-14.00.

Studiebelasting

Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De student in de door-de-weekse opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken en de student in de weekendopleiding op 1 tot 3 uur per 14 dagen.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken en de gegeven theorie te bestuderen.

Het wordt deelnemers aan de opleiding aangeraden om daarnaast wekelijks yogalessen te volgen. Dat kan ook bij de eigen yogaschool in de eigen woonplaats.

Certificaat

Na het volgen van deze opleiding, waarbij je wordt geacht niet meer dan 2 lesdagen afwezig te zijn geweest, ontvang je het Certificaat Docent Integrale Yoga deel 3 | 80 uur. Dit is een vervolgopleiding waarmee men kan doorgroeien naar een 500 uurs diploma. Ook met de specialisatieopleidingen, nascholingsdagen en workshops kan men uren opbouwen in de richting van dit 500-uurs-diploma.

Aanmelden

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Opleiding Docent Integrale Yoga
deel 4 | 80 uur

Met dit deel van de opleiding willen we je graag inspireren!
Op verschillende vlakken gaan we de verdieping in.
In de Hatha Yoga lessen zul je ontdekken wat de kracht van mudra’s is en leer je eenvoudige effectieve oefeningen om met prana te werken.
We gaan de verfijning in met invloeden uit de restoratieve yoga.
Een belangrijk aspect in de Integrale yoga is om het lichaam sterk te maken zodat de kracht van boven neer kan dalen in het fysieke lichaam als volgende stap op jouw geestelijke weg.
In de meditatielessen komen invloeden uit de Yoga Nidra voorbij en krijg je praktische handvatten om je leerlingen beter te begeleiden in meditatie.
In de lessen voor persoonlijke ontwikkeling lezen we brieven van Sri Aurobindo, die betrekking hebben op meesterschap over het mentale om onze innerlijke leiding op de voorgrond te laten komen en van daaruit te leven.

Inhoud

De opleiding tot docent Integrale Yoga deel 4 is een 80 uur opleiding.
Na de 200 uur basisopleiding tot docent Integrale Yoga kan men vervolgopleidingen of specialisatieopleidingen volgen om toe te werken naar het 500 uur diploma. De volgende onderdelen maken deel uit van deze opleiding:

 • Hatha Yoga met o.a.
  • Handmudra’s
  • Eenvoudige effectieve oefeningen om met prana te werken
  • Invloeden uit de restoratieve yoga.
  • Oefeningen om het lichaam sterk te maken zodat de kracht van boven neer kan neerdalen in het fysieke lichaam.
 • Theoretische scholing: teksten van Sri Aurobindo uit “The synthesis of Yoga”
 • In de meditatielessen o.a. Yoga Nidra, mantra’s en inspiratie om zelf meditaties te ontwikkelen
 • Persoonlijke ontwikkeling aan de hand van brieven van Sri Aurobindo aan zijn leerlingen

Toelatingseisen

 • Diploma Docent Integrale Yoga of de certificaten deel 1, 2 en 3.

Kosten

Opleiding door-de-week: €1.550,-
Weekendopleiding: €1.700,-

De totale kosten dan wel de eerste maandtermijn dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Bij het betalen in termijnen wordt bij de weekendopleidingen een toeslag gerekend à € 100,-.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Volledige cursus Integrale yoga deel 4
 • Ondersteunend lesmateriaal
 • Consumpties en uitgebreide lunch tijdens de gehele opleiding

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, het auteursrecht berust bij Stichting Integrale Yoga Nederland.

Stichting Integrale Yoga Nederland staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.
Dit houdt in dat de opleidingen met 0% BTW worden gefactureerd.

Startdata

Opleiding start september 2020:

Donderdag
2e en 4e donderdag van de maand
10 september 2020 t/m 24 juni 2021
Herfstvak. 22/10; Kerstvak. 24/12; Voorjaarsvak. 25/2; Hemelvaart 13/5

Zaterdag
1e en 3e zaterdag van de maand
aanvang 19 september 2020 tm 5 juni 2021
Kerstvakantie 19/12 en 02/01

In totaal 16 lesdagen.
Startdatum onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Lopende opleiding:

Zaterdag (2e en 4e van de maand)
14 september 2019 t/m 9 mei 2020
Kerstvakantie 28/12

In totaal 16 lesdagen

Lesdagen duren van 09.30-16.15 en bestaan uit twee blokken van anderhalf uur en twee lessen van een uur, met in het midden een gezamenlijke lunchpauze van 13.00-14.00.

Studiebelasting

Onze opleidingen zijn praktijkopleidingen.
De student in de door-de-weekse opleiding moet erop rekenen 1 tot 3 uur per week extra tijd voor de opleiding vrij te maken en de student in de weekendopleiding op 1 tot 3 uur per 14 dagen, afhankelijk van de yoga-ervaring.
De tijd dient om zich oefeningen eigen te maken en de gegeven theorie te bestuderen.

Het wordt deelnemers aan de opleiding aangeraden om daarnaast wekelijks yogalessen te volgen. Dat kan ook bij de eigen yogaschool in de eigen woonplaats.

Certificaat

Na het volgen van deze opleiding, waarbij je wordt geacht niet meer dan 2 lesdagen afwezig te zijn geweest, ontvang je het Certificaat Docent Integrale Yoga deel 4 | 80 uurs.

Aanmelden

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze opleidingen!

Klik hier om ons te laten weten welke opleiding je wilt gaan volgen.

Dan nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens!

Rust geeft me veel inzichten maar regelmatig mis ik onze gesprekken de inzichten die je me elke week weer gaf. Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om bij jullie de opleiding te doen het maakt me een gelukkiger mens die nog een lange weg te gaan heeft.

Annie, 42 jaar

Geen schriftelijke toetsen,  geen druk, geen stress.
Erg fijn hoe jullie dit aanvoelen.
Het leven staat er al bol van en bij jullie kunnen we dit kantelen en zo verder de wereld in brengen.
Aandacht voor mezelf !
Ik ga nog heel lang door met integrale yoga voor mezelf en voor anderen

Rianne, 50 jaar

Ongeveer 10 jaar geleden kwam de yoga op mijn pad. Toen ik voor het eerst de deur van het yogacentrum
​in Rotterdam binnenstapte voelde het alsof ik thuis kwam. Altijd wetende dat er meer is dan wij kunnen zien en voelen. Niets zweverigs, maar een bevestiging dat wij als mens door ons drukke bestaan, door alle afleidingen, onszelf zijn kwijt geraakt. Wat voelt het fijn om stap voor stap weer in contact te komen met wie ik echt ben. Weer te leren zien, weer te leren voelen en weer te leren ervaren……..zuiver en zonder afleiding.

Grace, 43 jaar

Gratis Integrale Yoga Magazine (4 x per jaar)

© Copyright - Stichting Integrale Yoga Nederland