Meditatielessen


LESTIJDEN EN PRIJZEN:

Meditatiegroepen:

Woensdag
20:15 - 21:15 uur
Docente: Stefanie
€ 38,00 p.m.

Vrijdag
10:00 - 11:00 uur
de ene week 
pranayama door
Caroline
De andere week
meditatie
door Lisette
€ 38,00 p.m.

Aanmelden kan via het 
aanmeldformulier
AANMELDEN

Meditatielessen

De meditatiegroepen zijn bedoeld voor hen die zich specifiek willen verdiepen in meditatie en geen behoefte hebben aan lessen waarvan lichaamsoefeningen (Hatha Yoga) een onderdeel zijn.

Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten.
Tijdens de meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga.

Men wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de Integrale Yoga wordt omschreven als: “de Kracht van boven”. Men komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogische bewustzijn.

Men leert de doorgang tussen het denkvermogen en het innerlijk wezen helder te maken want het yogisch bewustzijn is reeds in je aanwezig.

Men komt in aanraking met alle bewustzijnsgebieden, van de hogere tot de lagere en leert deze kennen. Het neerdalen van de “Kracht van boven” bewerkstelligt een transformatieproces van al deze gebieden, totdat men uiteindelijk in aanraking komt met een bewustzijn dat in de Integrale Yoga het ”Supramentale” wordt genoemd.

Gratis proefles

Wil je een keer ervaren hoe een meditatieles gaat?
Klik hier om je proefles te plannen.
 

Gratis nieuwsbrief